P.IA Arkitektkontor
Start
Om P.IA
Referenser
Bilder
Reportage
Kontakt
Namn: Pia Hårleman
Född: 1955
Befattning: Inredningsarkitekt SIR/MSA

Projekterfarenhet Hälso och sjukvård2010 Tibblehemmet i Täby plan 3
ATV(Alternativ till våld) och Barncentrum,
Seniorcenter o samlingssal för boende på Tibblehemmet och i kommunen. Lös och fast inredning och byggprojektering.

2009 Tibblehemmet i Täby Särskilt- och kortids boende (äldreboende)
Inredningsprojektering lös- och fast inredning

2009 Ny bassängbyggnad, Västerås centrallasarett
Färgsättning och materialval i ny bässängbyggnad

2008 Förstudie Käkkirurgen och Folktandvården
Karolinska Sjukhuset, Solna, Locum Funktionsskisser

2008 Hudmottagningen, Västerås centrallasarett
Projektering av lös inredning

2008 Skandionklinikens Patienthotell i Uppsala
Akademiska Hus
Programskisser för inredning och underlag för fortsatt projektering av hotellet.

2008 Astrid Lindgrens Barnsjukhus, KS Solna
Ny inredning och färgsättning

2008 Dagkirurgi i Södertälje, Södertälje Sjukhus
Ny inredning och färgsättning

2006 Mammografi och Dialys, Västerås Lasarett
Ny inredning och färgsättning (även fast inredning)

2005 MTA-IT avdelning, Södersjukhuset
Ny inredning och färgsättning (även fast inredning)

Skolor och utbildning

2009 Ärvingeskolan i Kista,
SISAB Färgsättning, lös- och fast inredning

2008 Älvdalsskolan i Älvdalen,
Älvdalens Kommun Funktionsskisser för ny inredning

2006 Brännkyrka Gymnasium,
SISAB Nytt koncept och Inredning av ny studiehall och bibliotek

2006 Västergårds Gymnasium i Södertälje
Ny inredning till matsal

Kontor /Hyresgästanpassning


2010 Projektengagemangs lokaler i Liljeholmen
Inredningsprojektering av nya kontorslokaler 90 arb.platser

2008
Projektering av ombyggnation av lokal på söder i Stockholm för uthyrning som kontor

2007 PEABs representationsvåning i Gamla Stan
Inredning av Vindsvåning

2007 Nuteks nya kontor i Skatteskrapan
Inredningsprojektering av nya kontorslokaler 420 arb. platser Underkonsult

2007
Nya kontorslokaler för Handelsbanken Inredningsprojektering av nya kontorslokaler
Ett flertal avdelningar

2006 Domstolsverket i Solna
Fast inredning/receptionsdiskar och säkerhetsväggar mm Underkonsult

2006 Fyrisborg i Uppsala
Hyresgästanpassningar av kontor Underkonsult

2004 Regeringskansliet
Fastighetsverket Funktionshandlingar för ny inredning
Underkonsult

2004 SIWI/GWP
Lokalanpassning av nya kontorslokaler inkl ny inredning

2004 Axfast
Fast inredning till nytt kontor

2004 John Mattsson Fastigheter AB
Nytt kontor samt representationsvåning
Underkonsult

2003 SIWI/GWP
Ansvarig arkitekt vid flytt till nytt kontor inkl. sökning av lämplig lokal

2002 Inredningsprojektering för ÖCB
(Krisberedskapsmyndigheten) i Skellefteå
Nya lokaler. Målarmästarnas pris för bästa färgsättning
Underkonsult

2001 J & Ws (WSP) nya lokaler i Globen
Programskisser för val av lokal Inrednngsprojektering av 450 arbetsplatser, fast- och lös inredning
Uderkonsult

1999 Programskiss SVD
Möbleringsskisser div kontor

1997 Skandias nya huvudkontor
Inredningsprojektering plan 0 samt representationsvåning plan 6.

1997 Svensk Byggtjänsts nya lokaler
Inredningsprojektering nytt kontor inkl, specialinredning Bostäder

2010 Sjöbod och litet hus i Skärgården
Kulturskyddat område

2007 PEABs representationsvåning i Gamla Stan
Vindsvåning

2004 Omb privat villa i Täby
Ombyggnationen omfattade även fast- och lös inredning

1997-2010
Div privata kök och badrum och diverse privata inredningar

Handel och service
2010
Neglinge Center genom Forsen Projekt

Förslag till upprustning av allmänna ytor

2010
Tibblehemmet i Täby plan 3

ATV(Alternativ till våld) och Barncentrum, Seniorcenter o samlingssal för boende (inom äldreomsorg).

2002
Djurönäsets Kursgård hus 7

Konferens och hotellytor
Underkonsult

1998-2000
Nya Apoteksinredningar i Stockholm och norra Sverige

1993-98
Div. butiksinredningar såsom Vingresor och Electrolux och Optiker

Medlemskap i professionella Organisationer

Medlem i SA, Sveriges Arkitekter
Stockholms Byggnadsförening

Språkkunskaper
Svenska - modersmål
Engelska - flytande
Franska - flytande

Övrigt


Målarmästarnas färgpris 2003
Bästa färgsatta offentliga miljö:
Krisberedskapsmyndighetens kontor, Kasern B, Skellefteå.

Gävle Högskola
Föreläser på Gävle Högskola om Inredningsarkitektur

Svensk Byggtjänst Arkitekttjänst
Medverkar som rådgivare
pia@piaharleman.se