P.IA Arkitektkontor
Start
Om P.IA
Referenser
Bilder
Reportage
Kontakt
P.IA Hårleman Arkitektkontor i Stockholm vill arbeta med arkitektur som känns beständig, inga dagsländor utan med rumslighet som skapar trivsel och lägger stor vikt vid ljus, akustik och materialval. Pia är utbildad Inredningsarkitekt vid Konstfack och driver företaget P.IA Hårleman Arkitektkontor. Företaget är välrenommerat sedan länge och får de flesta uppdragen inom offentlig miljö. Vi åtar oss även privata uppdrag, om än i mindre skala.
Just nu håller P.IA på att rita ritar sjöbodar i skärgårdsmiljö. P.IA Hårleman Arkitektkontor arbetar med mycket färg. Akustiken är också viktig och något som känns väldigt angeläget är miljöaspekten. För P.IA Hårleman Arkitektkontor är trend miljöer som alltid håller, som alltid fungerar.P.IA Hårleman Arkitektkontor behärskar de olika faserna i arkitektarbete och de olika dataprogram som krävs för produktion av ritningar, presentationsmaterial, analys av lokalbehov mm.

P.IA har erfarenhet av projektledning och inredning av miljöer som kontor, äldreboende, skolor, kök & bad, receptioner, apotek, sjukhus resp.vårdmiljöer, butiker ,privata bostäder, banker, vindsvåningar, representationsvåningar mm.

P.IA arbetar även i nätverk med andra arkitekter, vid åtagande av större projekt.

P.IA utvecklar/gestaltar miljö/kontorslokal i nära samarbete med kund.

P.IA erbjuder:
- Programutredning / Lokalprogram
- Möblering och projektering, disponering av ytor
- Specialinredning, fast inredning
- Färgsättning
- Belysning
- Konceptutveckling
- Förfrågningsunderlag
- Bygghandlingar
- Projektering och färdigställande med besiktning och uppföljning.
- Lokalprogram och behovsanalys
- Hjälp hitta rätt lokaler


pia@piaharleman.se